Kontakt

"Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Grodzisku Mazowieckim" Spółka z o.o.
 
ul. Chełmońskiego 33
05-825 Grodzisk Mazowiecki
 
Wpisana do KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy w Warszawie pod numerem KRS:0000165404
Kapitał zakładowy 1 750 020 PLN w pełni wpłacony
NIP: 529 - 16 - 40 - 591
 
Sekretariat:
tel. (0-22) 755 22 85 , 755 52 75
tel./fax (0-22) 755 52 75
Dział Przewozów Osobowych
tel ./fax (0-22) 724 30 33
Informacja całodobowa:
tel. (0-22) 755 61 03
Stacja Kontroli Pojazdów
tel. (0-22) 755 53 08
Dział Finansowy
tel. (0-22) 724 30 71

Polityka Ochrony Danych Osobowych