Znajdź połączenie

Aktualności

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 24.03.2020r. w sprawie podróżowania środkami publicznego transportu zbiorowego

Zawiesznie kursów od 16 marca
ZTM Miejskie Centrum Kontaktu 24 h: 19 115
.
Informacja całodobowa (Grodzisk Maz) - (022) 755-61-03
Komunikacja w Żyrardowie - (046) 855-01-07
.
Dział Przewozów Osobowych
tel./fax (022) 724-30-33
e-mail: przewozy@pksgrodzisk.com.pl
.